شهرداری خشکبیجار

هيأت رييسه پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر خشکبیجار

 

رئیس شورا:  آقای رامین صفاری

نائب رييس شورا:  آقای حسن معینی

سخنگوی شورا و نماینده شورا در شورای شهرستان: آقای ابراهیم اخوان

خزانه دار شورا: آقای حمید صفری

منشي شورا: خانم زهرا حسینی

     
     

 

تماس با ما

  • آدرس:  خشکبیجار. خیابان مطهری میدان کشاورز
  • تلفن تماس:   34462292-013
  • فکس:          34462005-013