شهرداری خشکبیجار

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار امروز صبح مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم شهرستان رشت و جناب مهندس فرخی شهردار محترم خشکبیجار با مهندس افشاني رييس سازمان شهرداري ها و دهياري های کشور و همچنين مهندس معاني معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداري ها و دهياري های کشور به جهت طرح مشکلات شهر خشکبیجار دیدار کردند.

    

تماس با ما

  • آدرس:  خشکبیجار. خیابان مطهری میدان کشاورز
  • تلفن تماس:   34462292-013
  • فکس:          34462005-013