شهرداری خشکبیجار

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، در هفته کتاب و کتابداری نمایشگاهی با موضوع کاردستی از مواد بازیافتی و نقاشی با موضوع تفکیک زباله های خشک در کتابخانه عمومی خشکبیجار برگزار شد و آثار برگزیده با آرای بازدیدکنندگان مشخص گردید.

     

طرح برگزیده اول 

  

طرح برگزیده دوم

  

طرح برگزیده سوم

تماس با ما

  • آدرس:  خشکبیجار. خیابان مطهری میدان کشاورز
  • تلفن تماس:   34462292-013
  • فکس:          34462055-013