شهرداری خشکبیجار

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، مالکین بناهای غیرمجاز که تاکنون موفق به اخذ مجوز از شهرداری نگردیده اند و یا بدهی خود را با شهرداری تسویه ننموده اند، در صورت تعیین تکلیف وضعیت ملک  خود از تاریخ96/9/1 لغایت 96/10/1، از تخفیف 10 درصدی برخوردار خواهند شد.

تماس با ما

  • آدرس:  خشکبیجار. خیابان مطهری میدان کشاورز
  • تلفن تماس:   34462292-013
  • فکس:          34462055-013