شهرداری خشکبیجار

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، اقلام مورد نیاز برای مواقع اضطراری توسط اقای اسدی مسئول خدمات شهری، ایمنی و فضای سبز شهرداری خشکبیجار معرفی گردید. اقلام مورد نیاز برای مواقع اضطراری که به آن "کیف نجات" و یا "کوله امداد و نجات" نیز می گویند شامل موارد ذیل میباشد. کیف نجات شامل حداقل لوازم ضروری مورد نیاز در زمان بحران می باشد.

تماس با ما

  • آدرس:  خشکبیجار. خیابان مطهری میدان کشاورز
  • تلفن تماس:   34462292-013
  • فکس:          34462005-013