شهرداری خشکبیجار

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، پیرو فراخوان طراحی المان میدان جلوی شهرداری تعداد 4 طرح به دبیرخانه شهرداری ارسال گردید که پس از مطرح شدن در کمیسیون تخصصی 2 طرح آقایان مجتبی جوادی و مسعود حمیدی پور به عنوان طرح برتر انتخاب و مقرر گردید پس از بررسی توسط مجری طرح، تغییرات لازم جهت تبدیل طرح های منتخب به طرح اجرایی اعمال گردد و ضمنا طی مراسمی در یوم اله 22 بهمن از طراحان منتخب تقدیر بعمل خواهد آمد.

 

 

 

 

تماس با ما

  • آدرس:  خشکبیجار. خیابان مطهری میدان کشاورز
  • تلفن تماس:   34462292-013
  • فکس:          34462005-013