به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، با توجه به ایجاد محل جمع آوری سگ های ولگرد توسط شهرداری، از شهروندان تقاضا می شود همکاری و اطلاع رسانی لازم را به جهت شناسایی سگ های ولگرد سطح شهر بعمل آورند. شهروندان محترم می توانند جهت اطلاع رسانی با شماره 34462292 تماس حاصل نمایند.

خدمات شهر خشکبیجار

December 27, 2018

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان