اطلاعیه
به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار مهندس فرخی طی برگزاری دوره آموزشی پسماند بیان نمود: خانوارهایی که در امر تفکیک پسماند با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند از پرداخت عوارض سالانه زباله معاف خواهند شد. قابل توجه است تحویل زباله خشک هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، سه شنبه مورخ 97/03/15 دکتر سالاری استاندار گیلان و مهندس جعفرزاده و جمعی از مسئولین استانی از پروژه گردشگری سل جکتاج شهرداری خشکبیجار بازدید بعمل آوردند.