به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار جلسه آموزشی مدیریت پسماند در تاریخ یکشنبه 97/02/16 در محل کتابخانه عمومی خشکبیجار با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خشکبیجار و مدرسین حوزه پسماند برگزار گردید. در این دوره که جمعی از شهروندان علی الخصوص بانوان خشکبیجاری حضور داشتند در ابتدا مهندس فرخی شهردار خشکبیجار اقدام به ارائه گزارش در خصوص عملکرد شهرداری در حوزه مدیریت پسماند نموده و سپس مدرسین در مورد اهمیت موضوع تفکیک از مبدا زباله و روش های اجرایی آن آموزش های لازم را ارائه دادند و در پایان بخش تبادل نظر و پرسش و پاسخ برگزار گردید. همچنین در این دوره بسته آموزشی پسماند بین حاضرین توزیع گردید.

 

    

 

    

 
به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار در روز سه شنبه مورخ 97/02/11 بمناسبت روز جهانی کار و کارگر جشنی به جهت تقدیر از کارگران زحمتکش شهرداری با حضور مهندس فرخی، اعضای محترم شورای اسلامی شهر خشکبیجار و جمعی از کارگران بازنشسته و همچنین خانواده های محترم کارگران و کارمندان برگزار گردید. این مراسم که برای اولین بار در شهرداری خشکبیجار برگزار گردید از کلیه کارگران زحمتکش تقدیر بعمل آمد و دو نفر از کارگران نیز بعنوان کارگر نمونه سال 1396 برگزیده شدند.
 
 
  
 

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، به مناسبت روز شورا، معلمان و دانش آموزان مدارس سطح شهر خشکبیجار با اعضای محترم شورای اسلامی شهر خشکبیجار دیدار کردند.

   

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار دوره آموزشی مدیریت پسماند و تجلیل از شهروندانی که در بخش پسماند با شهرداری همکاری دارند با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خشکبیجار در روز یکشنبه ۱۶ ۰۲ ۹۷ ساعت ۵ عصر در محل سالن کتابخانه عمومی خشکبیجار برگزار میگردد. از کلیه شهروندان علاقمند دعوت می گردد در این جلسه حضور بهم رسانند. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، در تاریخ 97/02/09 جلسه رسیدگی به مشکلات برق با حضور مهندس فرخی و اعضای محترم شورا و همچنین رئیس اداره برق، فرماندهی نیروی انتظامی، فرماندهی نیروی بسیج برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

خدمات شهر خشکبیجار

December 27, 2018

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان

December 27, 2018

ساخت آبرو برای تعریض بلوار امام رضا(ع)

December 27, 2018

بازدید رئیس محیط زیست شهرستان رشت جناب دکتر خودکار از محل جمع آوری سگ های…

December 27, 2018

واکسیناسیون سگ های ولگرد

December 27, 2018
   

پروژه بهسازی و تعریض خیابان شریعتی - فاز سوم

June 28, 2018

اتمام عملیات روکش آسفالت خیابان منتظری

June 28, 2018
 

اتمام عملیات آسفالت کوچه 15 خرداد

May 07, 2018

پاکسازی ورودی شهر -دروازه قرآن

May 07, 2018

حفاری برای جابه جایی تیر وسط کوچه 15 خرداد

سخن شهردار خشکبیجار

تاریخچه شهرداری خشکبیجار

Municipality of Khuzestanbijar was established on December 2, 1340, by the order of the governor of Gilan, Dr. Babak. Since the establishment of the city until the year 1374, the city of Khuzestan has been subordinated to the Khomam section, which was headed by the Khomam and Khabarjbar division. In the year 1374, the Khuzestanbijar section was approved to the central part of the city of Khuzestanbijar and separated from the Khomam section with two districts of Noshir and Haji Bekdar.

درباره شهر خشکبیجار

The city of Djibejar, located in the province of Gilan, is about nine hundred years old based on the sources in its books. This city with an area of ​​about 9 km2 has about 7000 people of urban population, the center of the Khashbijar section in the city of Rasht. The city of Khuzestan is located 17 km from Rasht city and north of the Caspian Sea, south to the southern part of the southern part of the province to the Lashk area and west to the Khamam area. Continuation...

feedback

Website Traffic

Visitors