جلسه شورای شهر ساعت  10 صبح روز یکشنبه 97/02/09 در محل دفتر شورای اسلامی شهر با حضور آقای مهندس حسینی ریاست اداره برق خشکبیجار برگزار می گردد. شرکت برای عموم شهروندان و طرح سوال در مورد مشکلات توزیع برق و پیرامون آن، مجاز می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، کارکنان و شهردار خشکبیجار به مناسبت روز زمین پاک اقدام به پاکسازی بلوار اصلی شهر نمودند.

 

 

 

 

 

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع شهروندان محترم می رساند:
به مناسبت روز زمین پاک، شهرداری خشکبیجار اقدام به پاکسازی مسیر دروازه قرآن تا میدان نوشاددل می نماید.
از علاقه مندان به محیط زیست شهری برای حضور در این برنامه دعوت به عمل می آید.
زمان: 9 صبح دوشنبه 97/02/03
 

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار در روز سه شنبه به تاریخ 97/1/27 آقای احمدی فرماندار شهرستان رشت از پروژه شهرداری - اجرای منطقه توریستی و گردشگری سل جکتاج - بازدید یعمل آورند.

  

خدمات شهر خشکبیجار

December 27, 2018

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان

December 27, 2018

ساخت آبرو برای تعریض بلوار امام رضا(ع)

December 27, 2018

بازدید رئیس محیط زیست شهرستان رشت جناب دکتر خودکار از محل جمع آوری سگ های…

December 27, 2018

واکسیناسیون سگ های ولگرد

December 27, 2018
   

پروژه بهسازی و تعریض خیابان شریعتی - فاز سوم

June 28, 2018

اتمام عملیات روکش آسفالت خیابان منتظری

June 28, 2018
 

اتمام عملیات آسفالت کوچه 15 خرداد

May 07, 2018

پاکسازی ورودی شهر -دروازه قرآن

May 07, 2018

حفاری برای جابه جایی تیر وسط کوچه 15 خرداد

سخن شهردار خشکبیجار

تاریخچه شهرداری خشکبیجار

Municipality of Khuzestanbijar was established on December 2, 1340, by the order of the governor of Gilan, Dr. Babak. Since the establishment of the city until the year 1374, the city of Khuzestan has been subordinated to the Khomam section, which was headed by the Khomam and Khabarjbar division. In the year 1374, the Khuzestanbijar section was approved to the central part of the city of Khuzestanbijar and separated from the Khomam section with two districts of Noshir and Haji Bekdar.

درباره شهر خشکبیجار

The city of Djibejar, located in the province of Gilan, is about nine hundred years old based on the sources in its books. This city with an area of ​​about 9 km2 has about 7000 people of urban population, the center of the Khashbijar section in the city of Rasht. The city of Khuzestan is located 17 km from Rasht city and north of the Caspian Sea, south to the southern part of the southern part of the province to the Lashk area and west to the Khamam area. Continuation...

feedback

Website Traffic

Visitors