اخطاریه شماره 5 هواشناسی گیلان
موج هواي گرم در راه گیلان
*********************


تحلیل خروجی آخرین الگوهاي هواشناسی نشان دهنده استقرار تداوم الگوي تابستانه و نیز تقویت تدریجی موج هواي گرم و افزایش محسوس دما تا اواخر هفته آینده در منطقه است.
بر این اساس:
1-طی روزهاي جمعه تا چهارشنبه (هفته آینده) بیشینه دماي هوا در نواحی جلگه اي بین 34 تا 39 درجه سلسیوس و در نواحی جنوبی استان بین 37 تا 42 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.


2- با توجه به تاثیر توام رطوبت و دما در سطح زمین ، دماي محسوس بالاتر از دماي پیش بینی شده خواهد شد.


3- به جهت پرهیز از گرمازدگی، بیماران قلبی - عروقی، ریوي، سالمندان، کودکان و ... در ساعات اوج گرما(ظهر ها) از ترددهاي غیرضروري اجتناب نمایند.


4-جهت مدیریت در مصرف بهینه آب و برق تمهیدات لازم به کار گرفته شود .


5-با توجه به شکل گیري جریانات جنوبی گردشگران از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی جدا خودداري کنند و در صورت نیاز، هنگام خروج از جنگل کانون آتش را بادقت خاموش کنند.


6-بخش هاي مختلف کشاورزي(شالی کاران، مرغداري ها، پرورش دهندگان ماهی، گلخانه داران و ...) با توجه به روند افزایش دما اقدامات لازم را به عمل آورند.


7- بخش هاي مختلف اجرایی نظیر مدیریت بحران، شرکت توزیع برق و برق منطقه اي، شرکت آب منطقه اي، جهادکشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداري ها، فرمانداري ها و . . . با توجه به اخطاریه صادره تمهیدات لازم را بعمل آورند.

خدمات شهر خشکبیجار

دی 06, 1397

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان