بنام خدا
یک هفته از نمایش عمومی بازیهای تیم ملی فوتبال از طریق تلویزیون شهرداری خشکبیجار می گذرد و طی این مدت بسیاری از همشهریان بخاطر این اقدام شهرداری و بخشداری و خدمتگذاران خود در شورای شهر ابراز رضایت کردند.
تدارک چنین برنامه ای برای شهر کوچک ما با موانع و نگرانی های برخی مقامات بالادست همراه بود که خوشبختانه با پیگیری آقایان بخشدار و شهردار مجوز لازم در ساعات پایانی اخذ شد.
از طرف دیگر ریاست محترم نیروی انتظامی خشکبیجار هم نهایت همکاری را بعمل آورده و در کنار عزیزان راهنمایی رانندگی شب خاطره انگیزی را برای مردم رقم زدند.
تنها زمانی که بار یک مسئولیت اجرایی را به دوش داشته باشیم متوجه می شویم برای همین گردهمایی به ظاهر ساده چه مکاتبات و تماس هایی برقرار میشود تا از نظر قانونی دچار مشکل نشویم. چرا که بسیاری از شهرها علیرغم تمایل مردم اما موفق به پخش بازی ها نشدند.
بعنوان یک شهروند و نماینده مردم در شورای شهر قدردان زحمات عزیزانی هستم که برای انجام بی نقص این برنامه تلاش نمودند.

رامین صفاری

خدمات شهر خشکبیجار

دی 06, 1397

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان

دی 06, 1397

ساخت آبرو برای تعریض بلوار امام رضا(ع)