انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری خشکبیجار با دانشگاه گیلان

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، هفته گذشته تفاهم نامه ایی به جهت بهره گیری مناسب توانمندیها در مدیریت شهری فی مابین مهندس فرخی شهردار خشکبیجار و دکتر میرحسینی معاون پژوهشی دانشگاه گیلان منعقد شد. طبق این تفاهمنامه حضور متخصصین دانشگاهی در کارگروه های تخصصی مدیریت شهری، ارایه طرح برای توسعه پایداری شهری و مشارکت در حل معضلات شهری از جمله تعهدات دانشگاه گیلان می باشد. تعهدات اصلی شهرداری شامل تعیین عناوین پژوهشی و حمایت از طرح ها می باشد

خدمات شهر خشکبیجار

دی 06, 1397

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان

دی 06, 1397

ساخت آبرو برای تعریض بلوار امام رضا(ع)

دی 06, 1397

بازدید رئیس محیط زیست شهرستان رشت جناب دکتر خودکار از محل جمع آوری سگ های…

دی 06, 1397

واکسیناسیون سگ های ولگرد