29 خرداد, 1403

اول آبان روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد

اول آبان روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد

اول آبان روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد

روز اول آبان روز آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده که دلیل نامگذاری این روز شروع اجرای سرشماري‌های عمومی نفوس و مسكن در
آن تاریخ ایران است.
در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی شعار ورود به قرن جدید با حکمرانی داده ها در نظام آماری نوین را برای سال 1400 برگزیده است.

همچنین مصاحبه آقای طیفوری مدیریت محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در خصوص بزرگداشت این روز در وب سایت سازمان مدیریت از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد

 

https://mpogl.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/User/View/2157

تازه ترین ها