29 خرداد, 1403

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر و جانشین فرمانده بسیج از واحد خدمات شهری و صرف صبحانه کاری با کارکنان

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر و جانشین فرمانده بسیج از واحد خدمات شهری و صرف صبحانه کاری با کارکنان

تازه ترین ها