29 خرداد, 1403

بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه بلوار سردار شهید سلیمانی

بازدید مهندس کوچکی نژاد از پروژه بلوار سردار شهید سلیمانی

بازدید مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت از پروژه بلوار سردار شهید سلیمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار :

مهندس کوچکی نژاد نماینده محترم مردم شریف شهرستان های رشت و خمام به همراه مسئولین بخشی از آخرین اقدامات انجام شده در احداث بلوار سردار شهید سلیمانی بازدید نمود.