29 خرداد, 1403

حضور شهردار در کتابخانه امام علی (ع) خشکبیجار

حضور شهردار در کتابخانه امام علی (ع) خشکبیجار

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار مهندس حسینی با خانم پیسپار ریاست کتابخانه امام علی (ع) خشکبیجار در محل کتابخانه دیدار کردند
در این دیدار در خصوص رفع معضلات ساختمان کتابخانه، نیم درصد سهم کتابخانه ها، نحوه تعامل در حوزه فرهنگ کتابخوانی گفتگو شد

تازه ترین ها