29 خرداد, 1403

حضور شهردار و کارکنان شهرداری در مراسم دومین سالگرد شهید سلیمانی در مسجد جامع خشکبیجار

حضور شهردار و کارکنان شهرداری در مراسم دومین سالگرد شهید سلیمانی در مسجد جامع خشکبیجار

تازه ترین ها