29 خرداد, 1403

دیدار ریاست بنیاد مسکن شهرستان رشت با شهردار و شورای شهر در خصوص اجرای طرح سند دار کردن املاک حوزه شهری

دیدار ریاست بنیاد مسکن شهرستان رشت با شهردار و شورای شهر در خصوص اجرای طرح سند دار کردن املاک حوزه شهری

تازه ترین ها