29 خرداد, 1403

دیدار شهردار با ریاست محترم اداره برق خشکبیجار

دیدار شهردار با ریاست محترم اداره برق خشکبیجار

مراسم معارفه شهردار خشکبیجار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار مهندس حسینی با مهندس عنایتی ریاست اداره برق خشکبیجار دیدار کردند. در این دیدار راهکارهای ارایه خدمات مطلوب تر به شهروندان گرامی در حوزه برق و روشنایی معابر بررسی گردید.

تازه ترین ها