29 خرداد, 1403

غبارروبی مزار شهدا بمناسبت دهه مبارکه فجر با حضور شهردار و اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهر خشکبیجار

غبارروبی مزار شهدا بمناسبت دهه مبارکه فجر با حضور شهردار و اعضای شورای شهر و جمعی از مدیران شهر خشکبیجار

تازه ترین ها