29 خرداد, 1403

مراسم بزرگداشت آیت الله رئیسی جمهور شهید و همراهان شهیدش

مراسم بزرگداشت آیت الله رئیسی جمهور شهید و همراهان شهیدش

مراسم بزرگداشت آیت الله رئیسی جمهور شهید و همراهان شهیدش با حضور وزیر کشور در پیاده راه و میدان شهدای ذهاب رشت به همراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری خشکبیجار