29 خرداد, 1403

مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور خشکبیجار برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور خشکبیجار برگزار شد

مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس راهور خشکبیجار برگزار شد

تازه ترین ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، امروز صبح ساعت 10 مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس راهور خشکبیجار در بخشداری برگزار شد. در این مراسم از سرهنگ مهری رئیس سابق پلیس راهور تقدیر بعمل آمد و سرهنگ امیر قلی پور، بعنوان رئیس پلیس راهور بخش خشکبیجار و بخش های تابعه شهرستان رشت معارفه شد