29 خرداد, 1403

منتخبین ششمین دوره شورای شهر خشکبیجار شروع به کار کردند

منتخبین ششمین دوره شورای شهر خشکبیجار شروع به کار کردند

منتخبین ششمین دوره شورای شهر خشکبیجار شروع به کار کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار امروز صبح شنبه مورخ 1400/5/16 اولین جلسه شورای شهر خشکبیجار با حضور آقایان کاوه صفری ، سلمان مظفری راد، سجادطالقانی، سیدنواب حسینی و خانم ثریاکهنی در محل استانداری گیلان برگزار گردید. خانم کهنی بعنوان رئیس شورا، آقای مظفری بعنوان نائب رئیس آقای طالقانی خزانه دار و اقای صفری بعنوان منشی و آقای صفوی بعنوان سخنگوی  بمدت یک سال انتخاب گردیدند. همچنین در این جلسه آقای مهدی خورسندی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید. 

تازه ترین ها