29 خرداد, 1403

همزمان با عید سعید غدیر، آیین افتتاح و بهره برداری میدان شهید محمدی

همزمان با عید سعید غدیر، آیین افتتاح و بهره برداری میدان شهید محمدی