26 مرداد 1401

حضور شهردار در جلسه شورای اداری شهرستان های رشت و خمام با حضور دکتر وحیدی وزیر محترم کشور

حضور شهردار در جلسه شورای اداری شهرستان های رشت و خمام با حضور دکتر وحیدی وزیر محترم کشور
زنبیل خرید