11 مهر 1402

دیدار ریاست بنیاد مسکن شهرستان رشت با شهردار و شورای شهر در خصوص اجرای طرح سند دار کردن املاک حوزه شهری

دیدار ریاست بنیاد مسکن شهرستان رشت با شهردار و شورای شهر در خصوص اجرای طرح سند دار کردن املاک حوزه شهری
زنبیل خرید