11 مهر 1402

غبارروبی مزار شهدای خشکبیجار بمناسبت هفته بسیج

غبارروبی مزار شهدای خشکبیجار بمناسبت هفته بسیج

غبارروبی مزار شهدای شهر خشکبیجار و شهدای گمنام بمناسبت هفته بسیج با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و فرماندهان بسیج خشکبیجار و جمعی از مدیران شهری

زنبیل خرید