13 آذر 1401

مراسم گرامیداشت 132 شهید بخش خشکبیجار و 2 شهید گمنام با حضور شهردار و اعضای شورای شهر برگزار گردید

مراسم گرامیداشت 132 شهید بخش خشکبیجار و 2 شهید گمنام با حضور شهردار و اعضای شورای شهر برگزار گردید
زنبیل خرید