29 خرداد, 1403

آماده سازی زمین ورزشی شهید فردی شهرداری خشکبیجار برای برگزاری مسابقات فوتبال بانوان شهرستان رشت به مناسبت دهه فجر

آماده سازی زمین ورزشی شهید فردی شهرداری خشکبیجار برای برگزاری مسابقات فوتبال بانوان شهرستان رشت به مناسبت دهه فجر