29 خرداد, 1403

بازدید میدانی شهردار از عملیات رفع آبگرفتگی معابر

بازدید میدانی شهردار از عملیات رفع آبگرفتگی معابر